ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมตตาจิตต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020433
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020199
รหัส Obec 6 หลัก :
  020433
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมตตาจิตต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mattajitt
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหมู่บ้านหนองบัวหิ่ง
ตำบล :
  สระลงเรือ
อำเภอ :
  ห้วยกระเจา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/03/2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระลงเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:15:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมตตาจิตตผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาจิตต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน