ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020435
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020195
รหัส Obec 6 หลัก :
  020435
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuayyang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านห้วยยาง
ตำบล :
  สระลงเรือ
อำเภอ :
  ห้วยกระเจา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71170
โทรศัพท์ :
  0817365862
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 สิงหาคม 2489
อีเมล์ :
  ้school huayyang@gmaill.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:32:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยยาง


นางประทุม บุญมาเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน