ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองปลิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020440
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020185
รหัส Obec 6 หลัก :
  020440
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองปลิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongpling
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองปลิง
ตำบล :
  ดอนแสลบ
อำเภอ :
  ห้วยกระเจา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 ตุลาคม 2478
อีเมล์ :
  nongpling-h-@kan 2.go.t
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนแสลบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13:46:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองปลิง



ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน