ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขารักษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020441
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020186
รหัส Obec 6 หลัก :
  020441
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขารักษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKHOARAKSCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเขารักษ์
ตำบล :
  ดอนแสลบ
อำเภอ :
  ห้วยกระเจา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71170
โทรศัพท์ :
  034571861
โทรสาร :
  034571861
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2465
อีเมล์ :
  khoarak@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนแสลบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2562 เวลา 19:59:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขารักษ์


นายบรรพต ท่านำ้ตื้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารักษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน