ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลุงใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020442
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020187
รหัส Obec 6 หลัก :
  020442
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตลุงใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantaloongtai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านตลุงใต้
ตำบล :
  ดอนแสลบ
อำเภอ :
  ห้วยกระเจา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13:56:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตลุงใต้


นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน