ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020460
รหัส Smis 8 หลัก :
  71022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  020460
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Niwitratupathum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเขาสะพายแร้ง
ตำบล :
  สนามแย้
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70190
โทรศัพท์ :
  034691166
โทรสาร :
  034691166
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2519
อีเมล์ :
  saowanee822@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สนามแย้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2557 เวลา 14:25:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์


นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน