ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020462
รหัส Smis 8 หลัก :
  71022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  020462
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าเรือพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tharuapittayakhom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  ท่าเรือ
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71130
โทรศัพท์ :
  034-561985
โทรสาร :
  034-561476
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มีนาคม 2527
อีเมล์ :
  tharuapit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 14:19:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม


นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน