ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020465
รหัส Smis 8 หลัก :
  71012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  020465
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองขาวโกวิทพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkhaokowitpitthayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองขาว
ตำบล :
  หนองขาว
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  034-586114
โทรสาร :
  034-586114
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2518
อีเมล์ :
  nongkhao.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  93 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:54:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม


นายประวิทย์ สิงห์เรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน