ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020466
รหัส Smis 8 หลัก :
  71012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  020466
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พังตรุราษฎร์รังสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PANGTRURATRANGSAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนดักแย้
ตำบล :
  พังตรุ
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  034919550
โทรสาร :
  034919550
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  ptr@sesao8.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าม่วง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสำรอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:57:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์


นายบุญเลิศ แสวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน