ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020467
รหัส Smis 8 หลัก :
  71012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  020467
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGTAKYATANGWIRIYARATBUMRUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหนองตากยา
ตำบล :
  หนองตากยา
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  034540681
โทรสาร :
  034540681
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 พฤศจิกายน 2525
อีเมล์ :
  School@nongtakya.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สามัญเดิม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตากยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15:23:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง


นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน