ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนโพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630002
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  630002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนโพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonpo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านดอนโพ
ตำบล :
  สนามชัย
อำเภอ :
  เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72000
โทรศัพท์ :
  035-535633
โทรสาร :
  035-535633
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สนามชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 10:00:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนโพ


นางสาวิตรี แสงสุก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน