ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630007
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010035
รหัส Obec 6 หลัก :
  630007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watdonklang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนกลาง
ตำบล :
  ไผ่ขวาง
อำเภอ :
  เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72000
โทรศัพท์ :
  035-569081
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 กรกฎาคม 2473
อีเมล์ :
  watdonklangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไผ่ขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 11:15:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนกลาง


นายจำนง คำด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน