ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630010
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010008
รหัส Obec 6 หลัก :
  630010
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpaikorphongam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านไผ่เกาะโพธิ์งาม
ตำบล :
  ดอนตาล
อำเภอ :
  เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72000
โทรศัพท์ :
  0898032075
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กันยายน พ.ศ.2478
อีเมล์ :
  chalia2514@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ดอนตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21:12:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม


นางสาวชลชนก หนูรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน