ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630011
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  630011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกโคเฒ่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkhokkothao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโคกโคเฒ่า
ตำบล :
  โคกโคเฒ่า
อำเภอ :
  เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72000
โทรศัพท์ :
  0-3555-0544
โทรสาร :
  0-3555-0544
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2478
อีเมล์ :
  bhchsc4@Gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกโคเฒ่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 15:13:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า


นายไชยโรจน์ ศรีวิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน