ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังพระนอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630014
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  630014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังพระนอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATWANGPRANON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านวังพระนอน
ตำบล :
  ดอนกำยาน
อำเภอ :
  เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72000
โทรศัพท์ :
  035-453040
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 /09/2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนกำยาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 19:54:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังพระนอน


นางสาวอมรรัตน์ แสงทองดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังพระนอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน