ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630016
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010028
รหัส Obec 6 หลัก :
  630016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางกุ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN BANG KUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางกุ้ง
ตำบล :
  บางกุ้ง
อำเภอ :
  เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72210
โทรศัพท์ :
  0843149716
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กันยายน 2478
อีเมล์ :
  saipin315@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนสวนแตง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางกุ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13:53:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางกุ้ง


นางสาวกรรวี โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกุ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน