ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630017
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010009
รหัส Obec 6 หลัก :
  630017
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนโพธิ์ทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watdonphothong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนโพธิ์ทอง
ตำบล :
  ดอนโพธิ์ทอง
อำเภอ :
  เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72000
โทรศัพท์ :
  035-446668
โทรสาร :
  035-446668
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2483
อีเมล์ :
  dptschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนโพธิ์ทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09:24:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง


นางสาวฤทัยวรรณ หาญกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน