ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมเหยงคณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630022
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010025
รหัส Obec 6 หลัก :
  630022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมเหยงคณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maheyong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าระหัด
ตำบล :
  ท่าระหัด
อำเภอ :
  เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72000
โทรศัพท์ :
  0806568484
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มิถุนายน 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าระหัด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 16:20:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมเหยงคณ์


นายบรรจบ มาตรวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมเหยงคณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน