ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630023
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  630023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวัดแก้ว
ตำบล :
  ทับตีเหล็ก
อำเภอ :
  เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72000
โทรศัพท์ :
  035414729
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนท่าระหัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทับตีเหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13:56:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแก้ว


ดร.ไพศาล โกพัฒน์ตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน