ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังกุ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630028
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010040
รหัส Obec 6 หลัก :
  630028
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังกุ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watwangkum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวังกุ่ม
ตำบล :
  โพธิ์พระยา
อำเภอ :
  เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72000
โทรศัพท์ :
  035-446673
โทรสาร :
  035-446673
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 สิงหาคม 2483
อีเมล์ :
  wangkum2483@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์พระยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 12:37:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังกุ่ม


นายฉัฐชาย แสงภู่วงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกุ่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน