ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพิหารแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630031
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  630031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพิหารแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watphihandang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านพิหารแดง
ตำบล :
  พิหารแดง
อำเภอ :
  เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72000
โทรศัพท์ :
  035-545485
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/06/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พิหารแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:39:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพิหารแดง


นายวิสูตร สุดมุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิหารแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน