ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดตาล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630032
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010013
รหัส Obec 6 หลัก :
  630032
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลาดตาล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATLADTAL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านลาดตาล
ตำบล :
  ดอนมะสังข์
อำเภอ :
  เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72000
โทรศัพท์ :
  035-550600
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 ตุลาคม 2482
อีเมล์ :
  sp1_113@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนมะสังข์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 17:07:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดลาดตาล


นางรัตนา ล้อมวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดตาล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน