ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630035
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010032
รหัส Obec 6 หลัก :
  630035
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์ท่าทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPHOTASAI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโพธิ์ท่าทราย
ตำบล :
  บ้านโพธิ์
อำเภอ :
  เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72000
โทรศัพท์ :
  035451236
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กันยายน พ.ศ. 2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนโพธิ์แก้วพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 11:59:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย


นายประภัศ สามทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน