ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอู่ยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630039
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010006
รหัส Obec 6 หลัก :
  630039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอู่ยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WAT U YA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านอู่ยา
ตำบล :
  ดอนกำยาน
อำเภอ :
  เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72000
โทรศัพท์ :
  035-545263
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มขุนช้าง ขุนแผน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนกำยาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 10:59:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอู่ยา


นายอดุลย์ พลายจั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ยา
0865619243