ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสวนแตง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630041
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010063
รหัส Obec 6 หลัก :
  630041
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสวนแตง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsuantaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสวนแตง
ตำบล :
  สวนแตง
อำเภอ :
  เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72210
โทรศัพท์ :
  035-599194
โทรสาร :
  035-599194
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08092478
อีเมล์ :
  st129.sp1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวนแตง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10:00:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสวนแตง


นางกัณยกร อัครรัตนากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนแตง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน