ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630045
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010045
รหัส Obec 6 หลัก :
  630045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watradsadthatham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านตีนเป็ด
ตำบล :
  ศาลาขาว
อำเภอ :
  เมืองสุพรรณบุรี
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72210
โทรศัพท์ :
  035-453465
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศาลาขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 08:58:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม


นายสมจิตร บรรจง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน