ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630069
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020013
รหัส Obec 6 หลัก :
  630069
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองจิกรากข่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongjikrakha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองจิกรากข่า
ตำบล :
  ไร่รถ
อำเภอ :
  ดอนเจดีย์
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72170
โทรศัพท์ :
  035-453259
โทรสาร :
  035-453259
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 สิงหาคม 2482
อีเมล์ :
  somchai_kasonsukon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นเรศวร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไร่รถ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:19:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า


นายสมชาย เกสรสุคนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน