ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระด่าน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630070
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020026
รหัส Obec 6 หลัก :
  630070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสระด่าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WADSRADAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสระด่าน
ตำบล :
  หนองสาหร่าย
อำเภอ :
  ดอนเจดีย์
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72170
โทรศัพท์ :
  0817361213
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/07/2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เจดีย์ยุทธหัตถี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสาหร่าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 07:07:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสระด่าน


นายสัญญา แช่มช้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระด่าน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน