ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระกระโจม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630086
รหัส Smis 8 หลัก :
  72020017
รหัส Obec 6 หลัก :
  630086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระกระโจม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansrakrajome School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสระกระโจม
ตำบล :
  สระกระโจม
อำเภอ :
  ดอนเจดีย์
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72250
โทรศัพท์ :
  035557116
โทรสาร :
  035557116
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/05/2483
อีเมล์ :
  krajome@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นเรศวร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระกระโจม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 10:47:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระกระโจม


นายกฤษณะ พลายละหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระกระโจม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน