ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630096
รหัส Smis 8 หลัก :
  72030074
รหัส Obec 6 หลัก :
  630096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairatwitthaya 20 School (Bannongmakamong)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองมะค่าโมง
ตำบล :
  หนองมะค่าโมง
อำเภอ :
  ด่านช้าง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72180
โทรศัพท์ :
  035466035
โทรสาร :
  035466035
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มิถุนายน 2506
อีเมล์ :
  thairath20@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนดีศรีตำบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองมะค่าโมง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 14:07:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)


นายวีระพงษ์ ถาวงษ์กลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน