ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630113
รหัส Smis 8 หลัก :
  72030065
รหัส Obec 6 หลัก :
  630113
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทับผึ้งน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tapphungnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านทับผึ้งน้อย
ตำบล :
  วังคัน
อำเภอ :
  ด่านช้าง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤศจิกายน 2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2561 เวลา 21:16:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย


นายสวิด ดวงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน