ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630123
รหัส Smis 8 หลัก :
  72030069
รหัส Obec 6 หลัก :
  630123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านละว้าวังควาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlawawungkwai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านละว้าวังควาย
ตำบล :
  วังยาว
อำเภอ :
  ด่านช้าง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/03/2524
อีเมล์ :
  lawawungkwai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  125 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  75 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:52:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย


นายบุญรอด พลเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละว้าวังควาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน