ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630124
รหัส Smis 8 หลัก :
  72030085
รหัส Obec 6 หลัก :
  630124
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งมะกอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thungmakok school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านทุ่งมะกอก
ตำบล :
  องค์พระ
อำเภอ :
  ด่านช้าง
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72180
โทรศัพท์ :
  440015
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/05/2513
อีเมล์ :
  thungmakok@maildozy.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป สพ3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์พระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  115 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  60 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 15:47:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน