ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630156
รหัส Smis 8 หลัก :
  72030002
รหัส Obec 6 หลัก :
  630156
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปากดงท่าศาล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phadongthasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปากดงท่าศาล
ตำบล :
  เขาดิน
อำเภอ :
  เดิมบางนางบวช
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72120
โทรศัพท์ :
  035-433530
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาดิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:02:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปากดงท่าศาลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากดงท่าศาล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน