ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดยางนอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630157
รหัส Smis 8 หลัก :
  72030034
รหัส Obec 6 หลัก :
  630157
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดยางนอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watyangnon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านยางนอน
ตำบล :
  ยางนอน
อำเภอ :
  เดิมบางนางบวช
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72120
โทรศัพท์ :
  035 - 469229,0819414428
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กันยายน 2482
อีเมล์ :
  yangnon_yn@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางนอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13:52:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดยางนอน


นายประเสริฐ ชัยแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางนอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน