ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630160
รหัส Smis 8 หลัก :
  72030049
รหัส Obec 6 หลัก :
  630160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอู่ตะเภา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watutapoaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านท่าข้าม
ตำบล :
  หัวนา
อำเภอ :
  เดิมบางนางบวช
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72120
โทรศัพท์ :
  035518233
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 พ.ค. 2482
อีเมล์ :
  wutti09@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.สพ3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หัวนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:20:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา


นายวันชัย ใจดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน