ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าสะแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630162
รหัส Smis 8 หลัก :
  72030033
รหัส Obec 6 หลัก :
  630162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดป่าสะแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpasakae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านป่าสะแก
ตำบล :
  ป่าสะแก
อำเภอ :
  เดิมบางนางบวช
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72120
โทรศัพท์ :
  035471575
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 เมษายน 2471
อีเมล์ :
  wutti09@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.สพ.3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ป่าสะแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2560 เวลา 06:02:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดป่าสะแก


นางวรรณา ใจดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าสะแก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน