ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ่อกรุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630165
รหัส Smis 8 หลัก :
  72030024
รหัส Obec 6 หลัก :
  630165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ่อกรุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbokru
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ่อกรุ
ตำบล :
  บ่อกรุ
อำเภอ :
  เดิมบางนางบวช
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72120
โทรศัพท์ :
  575833
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤศจิกายน 2471
อีเมล์ :
  noms_1506@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบ่อกรุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ่อกรุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:19:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ่อกรุ


นายพนม เข็มเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อกรุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน