ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630169
รหัส Smis 8 หลัก :
  72030040
รหัส Obec 6 หลัก :
  630169
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองอิงพิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongingping school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองอิงพิง
ตำบล :
  หนองกระทุ่ม
อำเภอ :
  เดิมบางนางบวช
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72120
โทรศัพท์ :
  0
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  ingpingschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตบ่อกรุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกระทุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  60 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 17:02:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง


นายสุรชาติ หอมละม้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอิงพิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน