ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630183
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  630183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhan Jamsai Witthaya 2 School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโคกคราม
ตำบล :
  โคกคราม
อำเภอ :
  บางปลาม้า
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72150
โทรศัพท์ :
  089-8961289
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.สพ.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกคราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09:14:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)


นายณรงค์ ดำรงค์ฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน