ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630184
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  630184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจระเข้ใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadjorrakayai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านจรเข้ใหญ่
ตำบล :
  จรเข้ใหญ่
อำเภอ :
  บางปลาม้า
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72150
โทรศัพท์ :
  035-456264
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2463
อีเมล์ :
  jorrakayaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จรเข้ใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19:04:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่


นายประวิทย์ ศรีวัชรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน