ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกฤษณา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630199
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010065
รหัส Obec 6 หลัก :
  630199
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กฤษณา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  krissana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านศพเพลิง
ตำบล :
  กฤษณา
อำเภอ :
  บางปลาม้า
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72150
โทรศัพท์ :
  035-457540
โทรสาร :
  035-457541
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/10/2470
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรท่าจีน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กฤษณา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:17:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกฤษณา


นายศุภพนิต วัฒนาดิลกชาติกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนกฤษณา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน