ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630201
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010067
รหัส Obec 6 หลัก :
  630201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkokpho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโคกโพธิ์
ตำบล :
  กฤษณา
อำเภอ :
  บางปลาม้า
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2/07/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรท่าจีน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กฤษณา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:18:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกโพธิ์


นายศิริชัย โสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน