ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางปลาม้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630205
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  630205
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางปลาม้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangphama
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตะค่า
ตำบล :
  ตะค่า
อำเภอ :
  บางปลาม้า
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72150
โทรศัพท์ :
  0641936182
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  bangplama@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะค่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 14:07:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางปลาม้า


นายสยาม ทองสัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน