ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดองครักษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630206
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010121
รหัส Obec 6 หลัก :
  630206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดองครักษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watongkharak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านองครักษ์
ตำบล :
  องครักษ์
อำเภอ :
  บางปลาม้า
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72150
โทรศัพท์ :
  0819429395
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องครักษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 11:11:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดองครักษ์


นายสมศักดิ์ จันทร์แดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดองครักษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน