ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทรงกระเทียม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630213
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010120
รหัส Obec 6 หลัก :
  630213
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทรงกระเทียม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Songkratiam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านทรงกระเทียม
ตำบล :
  สาลี
อำเภอ :
  บางปลาม้า
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72150
โทรศัพท์ :
  035-588570
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มอุดมธรรมคุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สาลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:40:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทรงกระเทียม


นายสมชาย จันทร์มณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงกระเทียม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน