ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630219
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010106
รหัส Obec 6 หลัก :
  630219
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watdao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวัดดาว
ตำบล :
  วัดดาว
อำเภอ :
  บางปลาม้า
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72150
โทรศัพท์ :
  0899294935
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2478
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดดาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09:54:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดาว


นายสุวัฒน์ พูลสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน