ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630221
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010093
รหัส Obec 6 หลัก :
  630221
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดป่าพฤกษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Paphruk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านป่าพฤกษ์
ตำบล :
  บ้านแหลม
อำเภอ :
  บางปลาม้า
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72150
โทรศัพท์ :
  035-458506
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  paprak.sp@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรท่าจีน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแหลม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:27:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์


นายวิชา สมิงไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าพฤกษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน