ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตะลุ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630225
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010099
รหัส Obec 6 หลัก :
  630225
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตะลุ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattaluam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านตะลุ่ม
ตำบล :
  มะขามล้ม
อำเภอ :
  บางปลาม้า
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72150
โทรศัพท์ :
  083683255
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 /06/2478
อีเมล์ :
  talum @ hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเก้าสุพรรณิการ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะขามล้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:30:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตะลุ่ม


นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะลุ่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน