ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1072630227
รหัส Smis 8 หลัก :
  72010102
รหัส Obec 6 หลัก :
  630227
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังน้ำเย็น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watwangnamyen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวังน้ำเย็น
ตำบล :
  วังน้ำเย็น
อำเภอ :
  บางปลาม้า
จังหวัด :
  สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  72150
โทรศัพท์ :
  06-1776-3670
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิ.ย.2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังน้ำเย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:05:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น


นายวิวัฒน์ อนุมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน